Vui lòng cắm TOKEN SMARTSIGN vào máy tính, tải về phần mềm Plugin >> Tại đây << và mở phần mềm vừa tải. Nhấn Bắt đầu và chọn đúng chứng thư số để tải giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
HOTLINE: 19006276